Regulamin ochrony danych osobowych

Niniejszy Regulamin dotyczy informacji rejestrowanych na stronie internetowej firmy Prestigio. Rejestrując się na stronie www.Prestigio.com, Użytkownik akceptuje praktyki opisane w niniejszym Regulaminie ochrony danych osobowych i zgadza się udostępniać informacje zgodne ze stanem faktycznym.

Jesteśmy w pełni świadomi uzasadnionych obaw Użytkowników związanych z wykorzystaniem i udostępnianiem danych osobowych oraz doceniamy okazane nam zaufanie. Zobowiązujemy się do poszanowania oczekiwań Użytkowników w tym zakresie.

 

Dane osobowe

Informacje pozyskiwane od Użytkowników ułatwiają nam indywidualizację i stałe doskonalenie obsługi realizowanej za pośrednictwem strony www.prestigio.com.

Historia transakcji i informacje udostępnione nam podczas wizyt na stronie www.Prestigio.com, w rozmowach telefonicznych i pocztą elektroniczną przechowywane są bezpiecznie w naszej bazie danych i mogą być udostępniane tylko podmiotom powiązanym z nami oraz niektórym stronom trzecim sprawdzonym przez nas kompleksowo pod względem solidności i uczciwości.

Użytkownicy udostępniają nam niektóre informacje dobrowolnie, natomiast wiele innych niezbędnych jest dla prawidłowej realizacji zamówień. Odmowa udostępnienia tych drugich może uniemożliwić złożenie zamówienia. Niezależnie od realizacji zamówień, udostępnione informacje wykorzystujemy do udzielania odpowiedzi, indywidualizacji funkcji transakcyjnych, doskonalenia naszego Sklepu i komunikacji z Użytkownikami.

Wszystkie udostępnione nam dane osobowe podlegają ochronie. Wdrożyliśmy normy i procedury bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do informacji o Użytkownikach i Klientach, a także zmodyfikowaniu i usunięciu tych danych. Dotrzymujemy przyjętych powszechnie standardów bezpieczeństwa we wszystkich transakcjach płatniczych realizowanych za pośrednictwem specjalistycznej firmy płatniczej, stosując m.in. szyfrowanie oraz protokół SSL. Numery kart kredytowych przechowywane są tylko przez czas niezbędny dla zweryfikowania i zakończenia transakcji. Z drugiej strony, o bezpieczeństwo winni zadbać też Użytkownicy, chroniąc swe komputery i hasła. Na przykład, w razie korzystania ze wspólnego komputera należy pamiętać o wylogowywaniu się ze strony firmy Prestigio.

Użytkownikom przysługuje prawo do sprawdzania i aktualizowania danych osobowych. Udostępnienia i zmodyfikowania przechowywanych informacji można zażądać w każdej chwili.

 

Regulamin korzystania z poczty elektronicznej

Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym regulaminie, zobowiązujemy się nie odsprzedawać i nie udostępniać adresów e-mail ujawnionych nam lub zarejestrowanych w związku z korzystaniem ze strony. Wszystkie adresy ujawnione nam bezpośrednio w związku z zamówieniami on-line, czy wnioskami o katalogi lub inne informacje pozostaną w wyłącznym posiadaniu firmy Prestigio i podmiotów z nią powiązanych.

Użytkownik nie życzący sobie otrzymywania w przyszłości informacji o promocjach powinien przekazać nam taką dyspozycję pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Użytkownicy, którzy udostępnili nam swe adresy mogą otrzymywać od nas co pewien czas informacje o nowych wyrobach, usługach i wydarzeniach. Użytkowników nie życzących sobie otrzymywania takich wiadomości prosimy o przekazanie nam tej dyspozycji pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

Cookies

Podobnie jak większość komercyjnych witryn internetowych, nasza strona stosuje suflery, czyli pliki zapisywane w komputerze Użytkownika, zawierające informacje identyfikujące go po wejściu przez niego na stronę. Choć suflery wzbudzają pewne wątpliwości z punktu widzenia ochrony danych osobowych, to jednak nie mogą one spowodować ujawnienia żadnych informacji oprócz tych, które Użytkownik ujawnił wcześniej z własnej woli. Ogromna większość użytkowników Internetu ceni suflery za to, że ułatwiają zakupy. Instrukcje ustawiania przeglądarki internetowej na odrzucanie nowych suflerów, na powiadamianie o wpłynięciu nowego lub na całkowitą ich blokadę zawiera pomoc ekranowa większości przeglądarek.

Ewentualne pytania dotyczące naszego Regulaminu ochrony danych osobowych można zadawać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, a także telefonicznie.